Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ένταξη Π.Ν.Ο.Υ. σε Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)

/
/
Περίληψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ένταξη Π.Ν.Ο.Υ. σε Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)