Λήψη Προσφορών για Ξενοδοχειακό Εξοπλισμό και Κλιματιστικές Μονάδες για την Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)

/
/
Λήψη Προσφορών για Ξενοδοχειακό Εξοπλισμό και Κλιματιστικές Μονάδες για την Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)