Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική αναπηρία, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, υλοποιεί πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση από 01/12/2016 έως και 30/11/2019.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Ειδικής Αγωγής στους ωφελούμενους είναι οι ακόλουθες:

Μεταφορά των ωφελούμενων

Προς και από το Κέντρο σε καθημερινή βάση, το πρωί και το μεσημέρι αντίστοιχα, με τα λεωφορεία του Κέντρου, στα οποία εκτός των οδηγών επιβαίνουν και συνοδοί.

Καθημερινή σίτιση των ωφελούμενων

(πρόχειρο γεύμα). Το διαιτολόγιο διαμορφώνεται σε συνεργασία με το τμήμα διαιτολογίας του ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των ωφελούμενων.

Ιατρική παρακολούθηση

Παρέχεται σε κάθε εκπαιδευόμενο ιατρική και νοσηλευτική κάλυψη κατά την παραμονή του στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής, από ειδικό παθολόγο, τους ψυχολόγους του Κέντρου και με τη συνδρομή των β. νοσηλευτών του κέντρου.

Καινοτομικά Προγράμματα Σωματικής Άσκησης-Αθλητική δραστηριότητα

Με τη χρήση Hi-Tech μέσων και τη συνεργασία και διδακτορικών ερευνητών που έχουν αναπτύξει μεθόδους επεξεργασίας και συνδυασμού πολλών δεικτών, θα αξιολογηθεί η «αθλητική ταυτότητα» των ωφελούμενων και στη βάση αυτή θα αναπτυχθούν εξατομικευμένα προγράμματα σωματικής άσκησης και ομαδικής άθλησης, ώστε να εξασφαλιστεί στο μέγιστο η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα. Η καινοτομική μεθοδολογία αποτύπωσης και αξιολόγησης της «αθλητικής ταυτότητας» θα εφαρμοστεί πιο εντατικά στους ωφελούμενους που πρόκειται να λάβουν μέρος σε επίσημους αθλητικούς αγώνες (όπως τα Special Olympics κ.α.), ώστε να αποτυπώνεται συχνά η βελτίωσή τους στους επιμέρους δείκτες, να αναπροσαρμόζεται το προπονητικό σχέδιο κλπ.

Ψυχολογική στήριξη

Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Σκοπός η εμψύχωση, η διερεύνηση, ο εντοπισμός και η επίλυση τυχόν ατομικών, οικογενειακών και κοινωνικών εμποδίων για την ομαλή συμμετοχή των ωφελούμενων στο πρόγραμμα και την ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό σύνολο. Η ενέργεια παρέχεται σε καθημερινή βάση σε άτομα και ομάδες ωφελούμενων, ενώ αντιμετωπίζονται άμεσα και έκτακτες ανάγκες, από τους ψυχολόγους του Κέντρου με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΑμεΑ.

Προγράμματα ειδικής αγωγής

Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου καταρτίζεται ατομικό πλάνο για συμμετοχή σε προγράμματα ατομικά ή ομαδικά: εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, ψυχολογικής στήριξης κ.λ.π.

Προγράμματα αυτοεξυπηρέτησης

Εντοπισμός των δυνατοτήτων των ωφελούμενων για αυτοεξυπηρέτηση, εφαρμογή προγραμμάτων για βελτίωση ή συντήρηση των δυνατοτήτων τους. Η ενέργεια παρέχεται καθημερινά από έμπειρους εκπαιδευτές σε συνεργασία με το βοηθητικό προσωπικό, τους εθελοντές και τους πρακτικευόμενους του χώρου. Οι ωφελούμενοι εξασκούνται ατομικά και ομαδικά.

Καθημερινή δημιουργική απασχόληση

Στα παρακάτω πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια-τμήματα: Πηλοπλαστικής, Διακόσμησης Αντικειμένων, Υφαντικής και ταπισερί, Γραφικών & Εικαστικών τεχνών, Αρτοσκευασμάτων και Γλυκών, Καλλιέργειας-περιποίησης φυτών, Γενικής χειροτεχνίας 1, Γενικής χειροτεχνίας 2, Φυτικών Καλλυντικών. Παρέχονται επίσης και προσαρμοσμένα στην συγκεκριμένη αναπηρία προγράμματα εξοικείωσης με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο άρτια εξοπλισμένο εργαστήρι Πληροφορικής. Όλα παρέχονται από αντίστοιχα εξειδικευμένο προσωπικό σε ομάδες ωφελούμενων ανάλογα με τις κλίσεις των και τις δεξιότητές τους.

Συντήρηση & Κάλυψη κρίσιμων κενών μάθησης

Θα γίνει προσδιορισμός και εντοπισμός των γνώσεων και των μαθησιακών αναγκών των εκπαιδευομένων σε τομείς όπως: γραφή, ανάγνωση, αρίθμηση, χρηματική συναλλαγή κλπ. Αναπτύσσονται ανάλογα μαθήματα σε ομάδες ωφελούμενων σύμφωνα με τις ανάγκες τους και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, από πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς ειδικής εκπαίδευσης.

Χορός, χορωδία, λοιπά Πολιτιστικά (εικαστικά κ.ά.)

Οι ενέργειες παρέχονται από γυμναστές και ειδικούς εκπαιδευτές (εικαστικούς κ.ά.). Παίρνουν μέρος όλοι σχεδόν οι ωφελούμενοι, ανάλογα με τις κλίσεις τους και τις δεξιότητές τους. Η παρακολούθηση κινηματογραφικών, θεατρικών, μουσικών κλπ παραστάσεων είναι μέρος του προγράμματος.

Έξοδοι, Εκδρομές, Εκδηλώσεις

Οργανώνονται ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και εθιμικές γιορτές (Χριστούγεννα, Πάσχα, Αποκριές, κτλ.). Έξοδοι σε εβδομαδιαία βάση για βόλτα ή/και καφέ. Μονοήμερες εκδρομές τακτικά και μία πολυήμερη το έτος.

Επικοινωνία

Λεκτική – σωματική συμπεριφορά, στάση, κτλ. Παρέχονται σε ομάδες ωφελούμενων σύμφωνα με τις ανάγκες τους και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, από πιστοποιημένους εκπαιδευτές ειδικής εκπαίδευσης.

Δραματοποίηση-παίξιμο ρόλων

Σκοπός της ενέργειας είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, η κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, η αναγνώριση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ατόμων με βιωματικό τρόπο. Η ενέργεια πραγματοποιείται από ψυχολόγο εκπαιδευμένο στο συγκεκριμένο αντικείμενο και παίρνουν μέρος κατά ομάδες οι ωφελούμενοι που κρίνεται ότι το έχουν ανάγκη.

Λοιπά προγράμματα κοινωνικοποίησης

Όπως εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, αεροδρόμια κλπ. Η ενέργεια παρέχεται κατά τακτά διαστήματα από τους εκπαιδευτές του κέντρου σε συνεργασία με πρακτικευόμενους και το βοηθητικό προσωπικό του φορέα.

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας των φύλων και ίσων ευκαιριών

ανεξάρτητα απ’ την εθνικότητα, το θρήσκευμα, τις πεποιθήσεις κ.ά., καθώς και σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Αναπτύσσονται σχετικά προγράμματα σε θεωρία και δράση από εκπαιδευτικούς ειδικής εκπαίδευσης.

Υποστήριξη των σχέσεών των ωφελούμενων με την πολιτεία

Επαρκής ενημέρωση των ωφελούμενων για κρατικές υπηρεσίες και φορείς που τους αφορούν. Διευκόλυνση της πρόσβασης σ’ αυτές και της διευθέτησης των υποθέσεών τους. Η Ενέργεια παρέχεται καθ’ όλη τη διάρκεια με επίβλεψη του υπεύθυνου της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Κέντρου.

Υποστήριξη των σχέσεων με τη λοιπή κοινότητα

Διευκόλυνση των ωφελούμενων στις σχέσεις τους με τη γειτονιά της κατοικίας τους, με συγγενείς και φίλους, με τοπικούς κοινωνικούς φορείς. Έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη του χώρου υποβοηθούν διακριτικά τις αναφερόμενες σχέσεις, όταν χρειάζεται και με την επιτόπου παρουσία τους.

Οικογενειακή στήριξη

Υποβοήθηση των οικογενειακών σχέσεων των ωφελούμενων και των ίδιων των οικογενειών τους με ενημέρωση, ψυχολογική υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες που τυχόν κριθούν χρήσιμες.