Σε όλα τα χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Ειδικής Αγωγής, βασική επιδίωξη μας ήταν η συνεργασία με άλλους φορείς, Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τεχνογνωσιών. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, πέρα των άτυπων συνεργασιών μας, συμμετέχουμε και είμαστε ενεργά μέλη στα εξής δίκτυα - συμπράξεις:

1. "ΜΕΛΕΔΩΝΗ"

2. "Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ."

3. "Ε.Σ.Α.μεΑ.".