Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, ιδρύθηκε το 1982 από γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες. Η έως τότε έλλειψη οργανωμένων χώρων εκπαίδευσης και γενικότερα υποστήριξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες από το κράτος, οδήγησε τους γονείς στην απόφαση να πάρουν την τύχη των παιδιών τους στα χέρια τους.

Λογότυπο ΚΕΑΘΕ

Μετά από αγώνες, που σαν στόχο είχαν την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των ατόμων με ειδικές ανάγκες, έπεισαν τους κρατικούς φορείς να δοθεί ένας χώρος στέγασης για τα άτομα αυτά. Από το 1997 έχει άδεια ως Ειδικά Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο (ΦΕΚ 1119/97).

Σήμερα το Κέντρο Ειδικής Αγωγής λειτουργεί σαν Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Νοητική Υστέρηση στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης σε χώρο που παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας με τη θετική συμβολή του Παπάφειου Ιδρύματος.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του με την άρτια υλικοτεχνική υποδομή δίνεται η δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης και κατάρτισης σε 75 άτομα με νοητική υστέρηση.

Οι αλλαγές και τα σύγχρονα προβλήματα στο οικονομικό, πολιτιστικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον δημιουργούν διαρκώς νέες ανάγκες υποστήριξης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και με Νοητική Υστέρηση ειδικότερα. Στις ανάγκες αυτές προσπαθεί να ανταποκρίνεται το Κέντρο Ειδικής Αγωγής.