Η ΣΥΔ ΑΛΚΥΟΝΗ λειτουργεί με βάση τις ακόλουθες αρχές:

01Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση εξυπηρετεί το πρωταρχικό δικαίωμα για ανεξάρτητη διαβίωση κάθε ατόμου και στοχεύει παράλληλα στην ανάπτυξη και διατήρηση στο μέγιστο βαθμό των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των κατοίκων, έτσι ώστε να διαβιούν όσο το δυνατό πιο αυτόνομα και ενεργά στο περιβάλλον της κοινωνίας.

02Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση στοχεύει στην αποφυγή “περιθωριοποίησης” ή “ιδρυματοποίησης” των Π.ΝΟ.Υ. όταν το στενό οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί για οποιοδήποτε λόγο να υποστηρίξει την διαβίωσή τους.

03Η Υποστηριζόμενη Διαβίωση αντιμετωπίζει το ζήτημα της διαβίωσης − κατοικίας των Π.ΝΟ.Υ με προοπτική μακράς διαρκείας, ή δια βίου. Οι Σ.Υ.Δ. αποτελούν “κατοικίες” και η διαβίωση των Π.ΝΟ.Υ. σε αυτές δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί “κλειστή περίθαλψη” ή “νοσηλεία”.

Η Σ.Υ.Δ. «ΑΛΚΥΟΝΗ» παρέχει στις διαβιούντες τις ακόλουθες υπηρεσίες:

Προγράμματα ψυχολογικής, κοινωνικής, και άλλης συμβουλευτικής υποστήριξης των διαβιούντων για ανάπτυξη ομαδικού πνεύματός και συμβίωσης και των αρχών και κανόνων που τις διέπουν.

Προγράμματα ενδυνάμωσης του εγώ και της προσωπικότητας των διαβιούντων στην επιλογή των δικών τους επιθυμιών και στάσεων στη διαμόρφωση του ατομικού τους χώρου.

Προγράμματα ιατροφαρμακευτικής φροντίδας

Προγράμματα φυσικής αγωγής και ψυχαγωγίας

Προγράμματα διατήρησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο με στόχο τη διευκόλυνση και τη διασφάλιση της ομαλής και ποιοτικής διαβίωσης τους.( Αυτοεξυπηρέτηση, Περιποίηση εμφάνισης, Καθαριότητα χώρου , φροντίδα προσωπικών αντικειμένων κ.ά.)

Προγράμματα κοινωνικοποίησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης (Έξοδοι στην πόλη, Συμμετοχή σε εκδηλώσεις κοινωνικών φορέων της περιοχής, Εκδρομές, Θερινές διακοπές ). Εκδηλώσεις μέσα στην ΣΥΔ (πάρτι γενεθλίων και ονομαστικής εορτής, επισκέψεις φίλων, εθελοντών, συγγενών κλπ)

Στέγη 3
Στέγη 2
Στέγη 1
Previous Next Play Pause
1 2 3