ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης «Κέντρα ∆ιημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , εγκρίθηκε  η Πράξη με ειδικότερο τίτλο “Υποστήριξη ΑμΕΑ με Νοητική Υστέρηση – Κέντρο Ειδικής Αγωγής”.

Η Πράξη, με άμεσα ωφελούμενους 75 ΑμΝΥ, υλοποιείται στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής.

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής συμμετέχει (με χειροποίητα πρϊόντα των εργαστηρίων του) στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Κολλεγίου Ανατόλια 2017

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017, 3 μ.μ.–7 μ.μ.http://www.anatolia.edu.gr/user_fil…/bazaar_2017_program.pdf

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ σας προσκαλεί στο περίπτερό του στην 83η Δ.Ε.Θ. (8-16/9/2018).

Θα μας βρείτε  σε εξωτερικό χώρο απέναντι από το περίπτερο 5.

 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 16:00-22:00 ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00-22:00

Τελικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας - Κέντρο Ειδικής Αγωγής
"Υποστήριξη ΑμΕΑ με Νοητική Υστέρηση - Κέντρο Ειδικής Αγωγής"

 

α/α

Ονοματεπώνυμο

Σύνολο

1

2/Η1/17

70

Επιλαχόντες:

α/α

Ονοματεπώνυμο

Σύνολο

1

4/Η1/17

47

2

5/Η1/17

43

3

3/Η1/17

40

4

1/Η1/17

30

Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2017

 

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής ζητεί στέλεχος για επιτελική θέση πλήρους απασχόλησης με τα εξής τεκμηριωμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 

·      Να διαθέτει σεβασμό και ευαισθησία για την αξία της ισότητας μεταξύ των ανθρώπων ανεξάρτητα από ικανότητες και ειδικότερα σεβασμό και ευαισθησία για τους αναπήρους.

·      Να έχει Πανεπιστημιακό τίτλο σε θέματα που σχετίζονται μ’ οποιονδήποτε τρόπο με την αναπηρία.

·      Να έχει ουσιαστική σύνδεση με την επιστημονική έρευνα γενικότερα.

·      Να έχει εργασιακή εμπειρία απ’ την οποία να προκύπτει και επιτελική εμπειρία και οργανωτικές ικανότητες ώστε να συντονίζει στελέχη σε διαφορετικά πόστα και σύνθετα προγράμματα δράσης.

·      Να έχει επικοινωνιακές δεξιότητες για να προωθεί τις σχέσεις του Κέντρου μας με επιμέρους κοινωνικές ομάδες/κοινότητες (όπως ενδεικτικά η Εκπαιδευτική/Επιστημονική, η Αθλητική κ.α.).

·      Να γνωρίζει και χειρίζεται καλά τουλάχιστον την Αγγλική γλώσσα για να προωθεί μεταξύ άλλων και τις σχέσεις του ΚΕΑ με φορείς της αλλοδαπής.

·      Να έχει γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

 

Θα συνεκτιμηθούν:

·      Μεταπτυχιακές σπουδές

·      Πιστοποιήσεις σε ειδικά γνωστικά/επαγγελματικά αντικείμενα

·      Γνώσεις/δεξιότητες σε ειδικές εφαρμογές νέων τεχνολογικών πληροφορικής  σε επιστημονικά αντικείμενα σχετικά με την αναπηρία και στη διαχείριση/ παρακολούθηση έργων

·      Εκπαιδευτική/εργασιακή εμπειρία με ευαίσθητες ομάδες και ειδικά με νοητικά υστερούντες

·      Εθελοντισμός γενικά και ειδικά σε νοητικά υστερούντες

·      Διακρίσεις στις μέχρι σήμερα δραστηριότητες

·      Συστατικές Επιστολές

 

Οι  ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να υποβάλλουν στα γραφεία του Κέντρου Ειδικής Αγωγής (Κολοτούρου 14 Καλαμαριά) φάκελο με τεκμηριωτικά έγγραφα για τα πιο πάνω  ζητούμενα (μαζί και στοιχεία επικοινωνίας), από 27/8/2018, έως 6 Σεπτεμβρίου 2018, τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες 10πμ – 13.00μμ. Εφόσον προκύψει ανάγκη συνεντεύξεων αυτές θα γίνουν στις 7/9 και στις 10/9/2018.

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                                               Θεσσαλονίκη,9/10/2017

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»                                       Αρ.Πρωτ:262/Ι/17

Ταχ. Δ/νση: Κολοτούρου 14

                55132,Καλαμαριά

Πληροφορίες: Γιαννακούδης Γεώργιος

Τηλ.: 2310453107

web: www.keathe.gr

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική αναπηρία, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020,

προσκαλεί

ενδιαφερόμενα άτομα με νοητική υστέρηση να υποβάλλουν αίτηση στο Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας «Κέντρο Ειδικής Αγωγής» για την κάλυψη στην παρούσα φάση υλοποίησης της αναφερόμενης Πράξης μιας (1) κενής θέσης (σε σύνολο εβδομήντα πέντε - 75) και τυχόν νέων κενών σ’ επόμενο διάστημα.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής ενημερώνει πως δέχεται αιτήσεις συνοδών για την κατασκηνωτική περίοδο του καλοκαιριού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής καθημερινά 09:00 – 13:00 στην κοινωνική υπηρεσία προκειμένου να συμπληρώσουν αίτηση συνοδού.

Συγκεκριμένα:

Η Αίτηση Συνοδού, πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τους ίδιους τους Συνοδούς, οι οποίοι πρέπει να είναι από 18 ετών και άνω. Το προσωπικό συνοδείας και υποστήριξης ΑμεΑ θα πρέπει απαραιτήτως να δηλώνει στη σχετική αίτηση τα εξής:

1. Α.Φ.Μ.

2. αριθμός Α.Μ.Κ.Α.

3. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού ΜΟΝΟ Εθνικής Τράπεζας,

Στοιχεία τα οποία θα προσκομίζει μέσα στην κατασκήνωση.

Για την υποβολή αίτησης από αλλοδαπούς συνοδούς, είναι απαραίτητα τα εξής:

1. πράσινη κάρτα διαμονής και εργασίας

2. αριθμός Α.Μ.Κ.Α.

3. ΑΦΜ

4. IBAN τραπεζικού λογαριασμού ΜΟΝΟ Εθνικής Τράπεζας.

Στοιχεία τα οποία θα προσκομίζει μέσα στην κατασκήνωση.

Ενμερώνουμε τους ενδιαφερόμενους πως δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής της κατασκηνωντικής περιόδου που θα συμμετάσχει το Κέντρο Ειδικής Αγωγής.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία Κολοτούρου 14 Καλαμαριά (είσοδος από Μικρουλέα) ή Αγίου Νικολάου (100 μέτρα από διασταύρωση με Πόντου) και στο τηλέφωνο 2310 453-107

Σας ενημερώνουμε πως το Κέντρο Ειδικής Αγωγής θα συμμετέχει στον 6ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης 2017

και παράλληλα στο Δρόμο Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ. Σάββατο 14 Οκτωβρίου 2017

Κόστος συμμετοχής

• Ημιμαραθώνιος 21,10

0μ. 20 euro
• Δρόμο Υγείας και Δυναμικού Βαδίσματος 5.000μ. 15,00 euro

Όσοι από εσάς, τους φίλους ή τους συγγενείς σας επιθυμείτε να λάβετε μέρος, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με την ομάδα του

Κέντρου Ειδικής Αγωγής μέχρι την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017

Για περισσότερες διευκρινήσεις επικοινωνήστε με τον γυμναστή του Κέντρου Ειδικής Αγωγής Ράλλη Κώστα στο 2310 453-107

Σας ενημερώνουμε πως το Κέντρο Ειδικής Αγωγής συμμετέχει στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (9-17/9/2017). Θα μας βρείτε σε εξωτερικό χώρο απέναντι από το περίπτερο 5.
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 16:00-22:00
ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00-22:00