Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, με τη στήριξη της Pharmathen, συμμετέχει

στον 7ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης.

Σάββατο 13/10/2018

 

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ σας προσκαλεί στο περίπτερό του στην 83η Δ.Ε.Θ. (8-16/9/2018).

Θα μας βρείτε  σε εξωτερικό χώρο απέναντι από το περίπτερο 5.

 ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ: 16:00-22:00 ΣΑΒΒΑΤΟ & ΚΥΡΙΑΚΗ: 10:00-22:00

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                                                Θεσσαλονίκη,5/10/2018

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ «ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ»                                       Αρ.Πρωτ:172/Ι/18

Ταχ. Δ/νση: Κολοτούρου 14

                55132,Καλαμαριά

Πληροφορίες: Γιαννακούδης Γεώργιος

Τηλ.: 2310453107

web: www.keathe.gr

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική αναπηρία, υλοποιεί πρόγραμμα στο πλαίσιο της Πράξης: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», με ειδικό τίτλο: «Υποστήριξη ΑμΕΑ με Ν.Υ. – Κέντρο Ειδικής Αγωγής».

Η Πράξη εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ” με θεματικό στόχο την Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχιας και κάθε διάκρισης, προτεραιότητα την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών και ειδικό στόχο τον περιορισμό των διακρίσεων που υφίστανται οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην καθημερινή τους διαβίωση. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ

 

Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

 

Στα πλαίσια της Πρόσκλησης «Κέντρα ∆ιημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία” της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , εγκρίθηκε  η Πράξη με ειδικότερο τίτλο “Υποστήριξη ΑμΕΑ με Νοητική Υστέρηση – Κέντρο Ειδικής Αγωγής”.

Η Πράξη, με άμεσα ωφελούμενους 75 ΑμΝΥ, υλοποιείται στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής.