Στα πλαίσια της κοινωνικής εκστρατείας Ι.Δ.ΑΝ.ΙΚΑ. θα πραγματοποιηθεί μία μoυσική βραδιά με παλιά και νέα

ελληνικά τραγούδια με την Ερασιτεχνική Ορχήστρα της Φαρμακευτικής Εταιρείας Pfzer στον προαύλιο

χώρο του Κέντρου Ειδικής Αγωγής την Πέμπτη στις 19 Σεπτεμβρίου 2019 στις 20.00.