Η Ελληνική Εταιρεία Γνωστικής Συμπεριφορικής Ψυχοθεραπείας σε συνεργασία με το Τμήμα Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

διοργανώνουν το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών με Διεθνή Συμμετοχή. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί από 11 έως 13 Οκτωβρίου 2019,

στο Κέντρο  Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.)

 

Παράταση υποβολής περιλήψεων έως και τις 30 Ιουνίου 2019!!

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Συνεδρίου: www.cbt2019.gr