ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής ενημερώνει πως δέχεται αιτήσεις συνοδών για την κατασκηνωτική περίοδο του καλοκαιριού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέλθουν στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής καθημερινά 09:00 – 13:00 στην κοινωνική υπηρεσία 

προκειμένου να συμπληρώσουν αίτηση συνοδού.

Συγκεκριμένα:

Η Αίτηση Συνοδού, πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τους ίδιους τους Συνοδούς, οι οποίοι πρέπει να είναι από 18 ετών

και άνω. Το προσωπικό συνοδείας και υποστήριξης ΑμεΑ θα πρέπει απαραιτήτως να δηλώνει στη σχετική αίτηση τα εξής:

1. Α.Φ.Μ.

2. αριθμός Α.Μ.Κ.Α.

3. ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού ΜΟΝΟ Εθνικής Τράπεζας,

Στοιχεία τα οποία θα προσκομίζει μέσα στην κατασκήνωση.

Για την υποβολή αίτησης από αλλοδαπούς συνοδούς, είναι απαραίτητα τα εξής:

1. πράσινη κάρτα διαμονής και εργασίας

2. αριθμός Α.Μ.Κ.Α.

3. ΑΦΜ

4. IBAN τραπεζικού λογαριασμού ΜΟΝΟ Εθνικής Τράπεζας.

Στοιχεία τα οποία θα προσκομίζει μέσα στην κατασκήνωση.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους πως δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής της κατασκηνωτικής περιόδου

που θα συμμετάσχει το Κέντρο Ειδικής Αγωγής.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία Κολοτούρου 14 Καλαμαριά (είσοδος από Μικρουλέα) ή Αγίου Νικολάου

(100 μέτρα από διασταύρωση με Πόντου) και στο τηλέφωνο 2310 453-107