ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

«Υποστήριξη ΑμεΑ με Νοητική Υστέρηση – Κέντρο Ειδικής Αγωγής»

 

Θεσσαλονίκη, 24 Οκτωβρίου 2018

Αρ.πρωτ.: 193/Ι/18

 

α/α

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Αίτησης

Σύνολο Μορίων

1

4/Η1/18

82

2

2/Η1/18

50

3

1/Η1/18

47

4

2/Η1/18

38