«ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα στο πλαίσιο της δράσης: «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων».


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

30 φορείς και ιδρύματα που ασχολούνται με το παιδί θα συμμετάσχουν στην μεγάλη αυτή γιορτή, θεσμό πλέον στην πόλη, πωλώντας προϊόντα που κατασκευάζουν τα ίδια τα παιδιά.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Ειδικά Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής για 10 Άτομα με Νοητική Υστέρηση.

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Ειδικά Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα στο πλαίσιο της δράσης:
«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ».