14ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΑΓΗΤΟΥ

FOOD FOR GOOD

Τα κάλαντα έψαλαν οι εκπαιδευόμενοι του Κέντρου Ειδικής Αγωγής στο Δήμαρχο Καλαμαριάς κ. Θεοδόση Μπακογλίδη στο Δημαρχείο Καλαμαριάς.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ Π.Ν.Ο.Υ. ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) 

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής  πρόκειται να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης για άτομα με Νοητική Υστέρηση “ΣΥΔ 6 Ατόμων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκη”.

Μέσα στα πλαίσια του προγράμματος ενδιαφέρεται να προμηθευτεί:

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα με τίτλο «ΣΥΔ 6 Ατόμων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης»,το οποίο εντάσσεται στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013» και στην κατηγορία πράξης «Πρόληψη του ιδρυματισμού και του Στιγματισμού ΑμεΑ» (οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης – ΣΥΔ). Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το ελληνικό δημόσιο.