Πληροφορίες : Αλέξανδρος Γεωργίου, Πάνος Ζερβός, Πάρις Κυπαρισσίδης, Αναστασία Κουτρουμπέλη, Χαράλαμπος Κουκλάκης.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2013

Τηλέφωνο : 213 13 20 649, -689, -658,

-618 και 667.

Αρ. Πρωτ: 1241

Fax : 2105214733

 

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 

«ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα στο πλαίσιο της δράσης: «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Ειδικά Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, πρόκειται να υλοποιήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης και συμβουλευτικής για 10 Άτομα με Νοητική Υστέρηση.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

30 φορείς και ιδρύματα που ασχολούνται με το παιδί θα συμμετάσχουν στην μεγάλη αυτή γιορτή, θεσμό πλέον στην πόλη, πωλώντας προϊόντα που κατασκευάζουν τα ίδια τα παιδιά.