ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ -ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

         «Υποστήριξη ΑμΕΑ με Νοητική Υστέρηση – Κέντρο Ειδικής Αγωγής»

 

α/α

Αριθμός Πρωτοκόλλου

Αίτησης

Σύνολο Μορίων

1

2/Η1/17

70

2

4/Η1/17

47

3

5/Η1/17

43

4

3/Η1/17

40

5

1/Η1/17

30

 

 

Θεσσαλονίκη, 23 Οκτωβρίου 2017

Αρ.πρωτ.: 277/Ι/17