Τελικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων

Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας - Κέντρο Ειδικής Αγωγής
"Υποστήριξη ΑμΕΑ με Νοητική Υστέρηση - Κέντρο Ειδικής Αγωγής"

 

α/α

Ονοματεπώνυμο

Σύνολο

1

2/Η1/17

70

ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

α/α

Ονοματεπώνυμο

Σύνολο

1

4/Η1/17

47

2

5/Η1/17

43

3

3/Η1/17

40

4

1/Η1/17

30

Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου 2017