Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Ειδικά Αναγνωρισμένο Φιλανθρωπικό Σωματείο, πρόκειται να υλοποιήσει πρόγραμμα στο πλαίσιο της δράσης:
«ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΜΕΣΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ, ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ».

Η πράξη αυτή θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού προγράμματος

<<Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 >>, με τη συμμετοχή του
 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Οι ενδιαφερόμενοι (γονείς και κηδεμόνες ατόμων με νοητική υστέρηση) καλούνται να υποβάλλουν τις Αιτήσεις και τα δικαιολογητικά τους από τις 6 Σεπτεμβρίου 2011 έως τις 16 Σεπτεμβρίου 2011, στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Κολοτούρου 14 Καλαμαριά τηλ. 2310453107, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9.30 - -13.30μ.μ.