Κατά τη διάρκεια των εορτών εκπαιδευόμενοι του Κέντρου Ειδικής Αγωγής επισκέφτηκαν τον Αστερόκοσμο στη Δ.Ε.Θ.