Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής, Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για άτομα με νοητική αναπηρία, λειτουργώντας ως δικαιούχος της Πράξης: «Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία», ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ09Β “Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας – ΕΚΤ”, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, υλοποιεί πρόγραμμα παροχής υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας για άτομα με νοητική υστέρηση από 01/12/2016 έως και 30/11/2019. Απόφαση ένταξης  5611/26/08/16 με κωδικό ΟΠΣ 5001512.

Το πρόγραμμα αφορά την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε 75 ΑμΕΑ (ΑμΝΥ).

Οι υπηρεσίες  παρέχονται 5 ημέρες την εβδομάδα, για 8 ώρες/ημέρα και για 36 μήνες  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Ειδικής Αγωγής στους ωφελούμενους είναι οι ακόλουθες:

Υπηρεσίες Γενικής φροντίδας

 • Μεταφορά των ωφελούμενων προς και από το φορέα
 • Σίτιση
 • Ιατρική παρακολούθηση
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Καινοτομικά προγράμματα Σωματικής Άσκησης-Άθληση

Υπηρεσίες Μάθησης-Δημιουργικής Απασχόλησης-Αυτοεξυπηρέτησης

 • Συντήρηση & Κάλυψη κρίσιμων μαθησιακών κενών με καινοτόμες μεθόδους
 • Προγράμματα Ειδικής Αγωγής
 • Προγράμματα Δημιουργικής Απασχόλησης και με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών
 • Προγράμματα Αυτοεξυπηρέτησης

Υπηρεσίες Κοινωνικοποίησης- Ψυχαγωγίας

 • Χοροί, Χορωδία, Λοιπά πολιτιστικά (Εικαστικά κ.α.)
 • Ψυχαγωγία-Έξοδοι – Εκδρομές
 • Επικοινωνία
 • Δραματοποίηση-παίξιμο ρόλων
 • Λοιπά Προγράμματα Κοινωνικοποίησης
 • Προγράμματα ισότητας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Υπηρεσίες Κοινωνικής Υποστήριξης

 • Υποστήριξη των σχέσεών των ωφελούμενων με την πολιτεία
 • Υποστήριξη των σχέσεων με την λοιπή Κοινότητα
 • Οικογενειακή Στήριξη