Ως Συνοδευτικές Υποστηρικτικές Υπηρεσίες (ΣΥΥ), νοείται κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην ενδυνάμωση και την εμψύχωση του ατόμου, καθώς και την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση όλου του κοινωνικού ιστού, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική και η εργασιακή ενσωμάτωση των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό (ΚΥΑ Αριθ. 112810/02 (ΦΕΚ Β 785/26-6-02).

Εξειδικευμένα και έμπειρα Στελέχη ΣΥΥ σχεδιάζουν και εκπονούν προγράμματα ΣΥΥ, με γνώμονα τις ανάγκες των ατόμων με νοητική υστέρηση και των οικογενειών τους. Βασικό χαρακτηριστικό των ενεργειών ΣΥΥ είναι η κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης μετά από διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών του κάθε ωφελούμενου.

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής παρέχει τις εξής υπηρεσίες και δράσεις ΣΥΥ:

Βασικός ρόλος της Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι η καθοδήγηση, η στήριξη και η εξυπηρέτηση των ωφελουμένων του Κέντρου Ειδικής Αγωγής και των οικογενειών τους, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων καθώς και την διευκόλυνση πρόσβασης σε δικαιώματα και εκπαίδευση.

Στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής λειτουργεί οργανωμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης των ατόμων με νοητική υστέρηση και των οικογενειών τους.

Σκοπός της ψυχολογικής υπηρεσίας είναι η διασφάλιση ενός απρόσκοπτου, ήπιου κλίματος για τον ωφελούμενο διασφαλίζοντας τις καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, απασχόλησης και εκπαίδευσης

Στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής παρέχεται εργοθεραπεία στους ωφελούμενους του χώρου με ατομικές και ομαδικές συνεδρίες. Στόχος είναι να βελτιωθεί η ικανότητα εκτέλεσης δραστηριοτήτων της καθημερινής ζωής των ΑμεΑ ώστε να έχουν όσο το δυνατό πιο ανεξάρτητη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή.

Βασικός στόχος είναι η διατήρηση της κινητικότητας των ωφελουμένων, η πρόληψη και αντιμετώπιση τραυματισμών, η μυϊκή ενδυνάμωση, η αναχαίτιση παθολογικών προτύπων βάδισης και στάσης μέσω της μάλαξης, κινησιοθεραπείας, υδροθεραπείας και ηλεκτροθεραπείας.

Σε κάθε ωφελούμενο παρέχεται ιατρική και νοσηλευτική κάλυψη κατά την παραμονή του στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής, από ειδικό παθολόγο με τη συνδρομή των β. νοσηλευτών του Κέντρου.

Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής διοργανώνει ανά τακτά διαστήματα εξόδους σε καφέ, εστιατόρια κλπ, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, αεροδρόμια, θέατρα κλπ με στόχο την κοινωνικοποίηση και την κοινωνική ενσωμάτωση των ΑμεΑ. Ταυτόχρονα λειτουργεί πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των ωφελουμένων με συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (π.χ. ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ)

01 ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: H ενέργεια ¨Γενικές Γνώσεις¨ παρέχει πολύτιμες πληροφορίες στους ωφελούμενους μέσα από θεματικές ενότητες που άπτονται της καθημερινής πραγματικότητας και με τον ένα ή άλλο τρόπο αγγίζουν και τη δική τους ζωή.
Παρέχοντας το Κέντρο Ειδικής Αγωγής ένα πρόγραμμα ¨Γενικών Γνώσεων¨, φροντίζει για την διατήρηση της επικοινωνίας του ωφελούμενου με τον κοινωνικό περίγυρο και για την διαρκή ανανέωση της πληροφόρησής του σχετικά με γεγονότα, φαινόμενα, συνθήκες, σχέσεις κ.α. Παράλληλα συμβάλλει ουσιαστικά στην διεύρυνση της σκέψης και στην ανάπτυξη της δεξιότητας να συμμετέχει με αξιοπρέπεια σε κοινωνικές δράσεις.

02 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ & ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ: Η πλειοψηφία των ΑμεΑ έχουν πολλές ελλείψεις στις βασικές γραμματικές και αριθμητικές γνώσεις. Συνήθως γνωρίζουν, σε περιορισμένη μορφή, ανάγνωση και γραφή. Ακόμα λιγότερες είναι οι αριθμητικές τους γνώσεις.
Η εκμάθηση Γραφή-Ανάγνωση-Αρίθμηση θεωρείται απολύτως απαραίτητη, ώστε ο ωφελούμενος να έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει τις συγκεκριμένες δεξιότητες, με στόχο τη χρήση τους στην καθημερινή του ζωή και κατ' επέκταση την ανεξαρτητοποίησή του.

03 ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΩΡΑΣ: Στόχος της ενέργειας ήταν η ολοκληρωμένη εκμάθηση της κλασικής και της ηλεκτρονικής ώρας από τους χρήστες και η άμεση σύνδεσή της με τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Σκοπός της ενέργειας ήταν η ανάπτυξη της ικανότητας των ωφελουμένων για χρονικό προσανατολισμό, στοιχείο απαραίτητο στην προσπάθεια της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης.

04 ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ: Στόχος της ενέργειας ήταν η εκπαίδευση των χρηστών να χρησιμοποιούν την τηλεφωνική συσκευή και το κινητό για να επικοινωνούν με τους οικείους τους αλλά και με υπηρεσίες σε περίπτωση ανάγκης.
Σκοπός της ενέργειας ήταν να αποκτήσουν οι χρήστες την ικανότητα να χρησιμοποιούν το τηλέφωνο – που αποτελεί βασικό εργαλείο - στην καθημερινή τους ζωή, διότι συμβάλλει ουσιαστικά στην κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Η καθημερινότητα για το άτομο με ειδικές ανάγκες και ειδικότερα με νοητική υστέρηση, γίνεται πιο εύκολη όταν μπορεί να βασίζεται κατά το δυνατό στις δικές του ικανότητες. Για το σκοπό αυτό στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής αναπτύσσονται προγράμματα εξάσκησης στις δεξιότητες ζωής.

Η εξάσκηση και η ενδυνάμωση της ικανότητας και της θέλησης να ενεργοποιούνται, χρησιμοποιώντας το σώμα τους και την αντιληπτική τους ικανότητα, για να διεκπεραιώνουν μικρές καθημερινές τους ανάγκες, τους εμψυχώσει και διευκολύνει τόσο τους ίδιους όσο και το περιβάλλον τους.

Τα οφέλη της άθλησης είναι σε όλους γνωστά. Για τα άτομα με νοητική υστέρηση, αποτελούν όχι μόνο σωματική άσκηση, αλλά ίσως και έναν από τους λίγους τρόπους ενεργούς συμμετοχής σε ευχάριστες ομαδικές δράσεις.

Σκοπός της άθλησης είναι η βελτίωση και διατήρηση καλής φυσικής κατάστασης, συμβάλλοντας σημαντικά και στην σωματική και ψυχική υγεία του ωφελούμενου. Στόχος είναι η ανάπτυξη της κινητικότητας του ωφελούμενου, η σωματική και κοινωνική ενεργοποίησή του καθώς και η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος.

Οι αθλητικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής από εξειδικευμένους γυμναστές, με διάφορες μορφές δράσης, επιλεγμένες και προσαρμοσμένες τις ανάγκες και δυνατότητες του κάθε ωφελούμενου, τις προκύπτει μέσα από τις αξιολογήσεις.

Δρραστηριοποιούμαστε στις εξής δραστηριότητες:

  • Αερόβια Γυμναστική
  • Χορός
  • Μπάσκετ
  • Κολύμβηση
  • Εναλλακτικές μορφές άθλησης (μπόουλινγκ, ποδηλασία, outdoor training)

Στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής έχει διαμορφωθεί και υλοποιείται πρόγραμμα υγιεινής διατροφής για τα άτομα με νοητική υστέρηση.

Στόχος του προγράμματος να εκπαιδεύσει και να κατατοπίσει τα άτομα σχετικά με την ατομική τους υγιεινή και φροντίδα, με τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να διέπουν όλες τις ενέργειές τους και με την υγιεινή διατροφή.

Στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής λειτουργούν προγράμματα Δραματοποίησης – Παίξιμο ρόλων, όπου μετέχουν άτομα με νοητική υστέρηση, μέσα από τα οποία απελευθερώνεται η έκφραση των συναισθημάτων που δεν μπορούν να ειπωθούν με λόγια και μάλιστα σε μια κατηγορία πληθυσμού που χαρακτηρίζεται από την αδυναμία της έκφρασης.

Στόχος είναι να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει το άτομο στον συναισθηματικό στον νοητικό και στον κοινωνικό τομέα.

Στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής λειτουργούν προγράμματα εικαστικών τεχνών, στα οποία παίρνουν μέρος τα Ατομα Με Νοητική Υστέρηση. Η τέχνη αποτελεί ένα μέσο αγωγής χωρίς όρια.

Με την εικαστική έκφραση ο καθένας έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώνει την προσοχή του, να αναπτύσσει την παρατηρητικότητά του, να σχηματίζει κρίσεις και να δραστηριοποιείται. Τα άτομα με νοητική υστέρηση χρησιμοποιώντας τα υλικά, κάνουν συγκρίσεις, βρίσκουν ομοιότητες-διαφορές, αναγνωρίζουν τα αντικείμενα αυτά ή στοιχεία τους στο περιβάλλον και νιώθουν δημιουργικά.

Στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής υπάρχει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ειδικά προγράμματα πληροφορικής προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τις ικανότητες των ΑμεΑ.

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι μια σφαιρική αντίληψη των βασικών λειτουργιών του υπολογιστή και να εξοικειωθούν με την τεχνολογία και το διαδίκτυο. Ταυτόχρονα ενισχύεται η βελτίωση των γνωστικών ικανοτήτων τους, η σκέψη και η διάθεση για δημιουργία.