Το Κέντρο Ειδικής Αγωγής είναι φορέας υλοποίησης πρακτικής άσκησης φοιτητών/σπουδαστών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (τμήμα Ψυχολογίας και τμήμα ΣΕΦΑΑ), του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας και των Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΛΤΑ (τμήμα βοηθών εργοθεραπευτών), καθώς και με το Μητροπολιτικό Κολλέγιο (τμήμα Φυσιοθεραπείας και Εργοθεραπείας).

Οι φοιτητές των τμημάτων αυτών κάνουν την πρακτική τους στο χώρο μας, βοηθώντας έτσι στην υλοποίηση και εφαρμογή τμημάτων των προγραμμάτων μας, πάντα κάτω από την επίβλεψη των υπευθύνων του Κέντρου.