Χορός, χορωδία, λοιπά Πολιτιστικά (εικαστικά κ.ά.). Οι ενέργειες παρέχονται από γυμναστές και ειδικούς εκπαιδευτές (εικαστικούς κ.ά.). Παίρνουν μέρος όλοι σχεδόν οι ωφελούμενοι,ανάλογα με τις κλίσεις τους και τις δεξιότητές τους. Η παρακολούθηση κινηματογραφικών, θεατρικών, μουσικών κλπ παραστάσεων είναι μέρος του προγράμματος.

Έξοδοι, Εκδρομές, Εκδηλώσεις. Οργανώνονται ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και εθιμικές γιορτές (Χριστούγεννα, Πάσχα, Αποκριές, κτλ.). Έξοδοι σε εβδομαδιαία βάση για βόλτα ή/και καφέ. Μονοήμερες εκδρομές τακτικά και μία πολυήμερη το έτος.

Επικοινωνία. Λεκτική – σωματική συμπεριφορά, στάση, κτλ. Παρέχονται σε ομάδες ωφελούμενων σύμφωνα με τις ανάγκες τους και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, από πιστοποιημένους εκπαιδευτές ειδικής εκπαίδευσης.

Δραματοποίηση-παίξιμο ρόλων. Σκοπός της ενέργειας είναι η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, η κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων, η αναγνώριση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ατόμων με βιωματικό τρόπο. Η ενέργεια πραγματοποιείται από ψυχολόγο εκπαιδευμένο στο συγκεκριμένο αντικείμενο και παίρνουν μέρος κατά ομάδες οι ωφελούμενοι που κρίνεται ότι το έχουν ανάγκ.

Λοιπά προγράμματα κοινωνικοποίησης. Όπως εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία, αεροδρόμια, θέατρα κλπ. Η ενέργεια παρέχεται κατά τακτά διαστήματα από τους εκπαιδευτές του κέντρου σε συνεργασία με πρακτικευόμενους και το βοηθητικό προσωπικό του φορέα.

Ευαισθητοποίηση σε θέματα ισότητας των φύλων και ίσων ευκαιριών ανεξάρτητα απ’ την εθνικότητα, το θρήσκευμα, τις πεποιθήσεις κ.ά., καθώς και σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Αναπτύσσονται σχετικά προγράμματα σε θεωρία και δράση από εκπαιδευτικούς ειδικής εκπαίδευσης.