Μεταφορά των ωφελούμενων. Προς και από το Κέντρο σε καθημερινή βάση, το πρωί και το μεσημέρι αντίστοιχα, με τα λεωφορεία του Κέντρου, στα οποία εκτός των οδηγών επιβαίνουν και συνοδοί.

Καθημερινή σίτιση των ωφελούμενων (πρόχειρο γεύμα). Το διαιτολόγιο διαμορφώνεται από ειδικό διαιτολόγο με τη συνδρομή και των ιατρών-συνεργατών του κέντρου, που παίρνουν υπόψη τους τις ανάγκες των ωφελούμενων.

Ιατρική παρακολούθηση. Παρέχεται σε κάθε ωφελούμενο ιατρική και νοσηλευτική κάλυψη κατά την παραμονή του στο Κέντρο Ειδικής Αγωγής, από ειδικό παθολόγο, τους ψυχολόγους με τη συνδρομή των β. νοσηλευτών του Κέντρου.

Ψυχολογική στήριξη. Συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Σκοπός η εμψύχωση, η διερεύνηση, ο εντοπισμός και η επίλυση τυχόν ατομικών, οικογενειακών και κοινωνικών εμποδίων για την ομαλή συμμετοχή των ωφελούμενων στο πρόγραμμα και την ενσωμάτωση τους στο κοινωνικό σύνολο. Η ενέργεια παρέχεται σε καθημερινή βάση σε άτομα και ομάδες ωφελούμενων, ενώ αντιμετωπίζονται άμεσα και έκτακτες ανάγκες, από τους ψυχολόγους του Κέντρου με πολυετή εμπειρία στο χώρο των ΑμεΑ.