Συντήρηση & Κάλυψη κρίσιμων κενών μάθησης. Γίνεται προσδιορισμός και εντοπισμός των γνώσεων και των μαθησιακών αναγκών των ωφελουμένων σε τομείς όπως: γραφή, ανάγνωση, αρίθμηση, χρηματική συναλλαγή κλπ. Αναπτύσσονται ανάλογα μαθήματα σε ομάδες ωφελούμενων σύμφωνα με τις ανάγκες τους και για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται απαραίτητο, από πιστοποιημένους εκπαιδευτικούς ειδικής εκπαίδευσης.

Προγράμματα ειδικής αγωγής. Ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου καταρτίζεται ατομικό πλάνο για συμμετοχή σε προγράμματα ατομικά ή ομαδικά: εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, ψυχολογικής στήριξης κ.λ.π.

Καθημερινή δημιουργική απασχόληση. Στα παρακάτω πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια-τμήματα: Πηλοπλαστικής, Διακόσμησης Αντικειμένων, Υφαντικής και ταπισερί, Γραφικών & Εικαστικών τεχνών, Αρτοσκευασμάτων και Γλυκών, Καλλιέργειας-περιποίησης φυτών, Γενικής χειροτεχνίας 1, Γενικής χειροτεχνίας 2. ,Φυτικών Καλλυντικών. Παρέχονται επίσης και προσαρμοσμένα στην συγκεκριμένη αναπηρία προγράμματα εξοικείωσης με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο άρτια εξοπλισμένο εργαστήρι Πληροφορικής. Όλα παρέχονται από αντίστοιχα εξειδικευμένο προσωπικό σε ομάδες ωφελούμενων ανάλογα με τις κλίσεις των και τις δεξιότητές τους.

Προγράμματα αυτοεξυπηρέτησης. Εντοπισμός των δυνατοτήτων των ωφελούμενων για αυτοεξυπηρέτηση, εφαρμογή προγραμμάτων για βελτίωση ή συντήρηση των δυνατοτήτων τους. Η ενέργεια παρέχεται καθημερινά από έμπειρους εκπαιδευτές σε συνεργασία με το βοηθητικό προσωπικό, τους εθελοντές και τους πρακτικευόμενους του χώρου. Οι ωφελούμενοι εξασκούνται ατομικά και ομαδικά.