Σκοπός του Κέντρου Διημέρευσης -Ημερήσιας Φροντίδας είναι η ημερήσια φιλοξενία, η φροντίδα και η ευχάριστη απασχόληση των ατόμων με νοητική υστέρηση:

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Διημέρευσης -Ημερήσιας Φροντίδας προς τους ωφελουμένους προβλέπουν σε συντομία τα παρακάτω:

loading...